Reklamacja uszkodzonej paczki lub wady jakościowej produktu

Jeśli zakupiony towar został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy odesłać go wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. W przypadku uszkodzenia mechanicznego paczki prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz odesłanie do nas jego oryginału z uszkodzoną paczką (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy!) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Jeżeli dostarczany towar, paczka nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, a nie został sporządzony protokół szkody w obecności kuriera, reklamacja takich uszkodzeń jest bezzasadna i nie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

Uwaga ważne! Warunkiem uznania szkody jest niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie Działu Reklamacji sklepu o takim zdarzeniu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.

W przypadku reklamacji wad jakościowych towar zostanie wymieniony na nowy lub zwrócimy równowartość wadliwego towaru natychmiast po otrzymaniu przesyłki wraz z protokołem reklamacyjnym dostępnym również na naszych stronach i przyjęciu reklamacji. 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego KAMAR, znajdującego się pod adresem

 https://truck-kamar.pl/Protokolreklamacji.pdf .

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 Do złożenia reklamacji Klient powinien wykorzystać formularz reklamacji KAMAR zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. W przypadku niezałączenia formularza reklamacji KAMAR, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do czasu pełnej weryfikacji rodzaju reklamowanego produktu i przyczyny reklamacji.

Uwaga ważne! Oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

Wszystkie informacje na temat statusu zgłoszonej reklamacji udzielane są wyłącznie pisemnie pod adresem e-mail: reklamacje@trucklamps.eu

Wymiana niepasujących części

Jeżeli zakupione części nie pasują np. z powodu modyfikacji fabrycznych bądź wtórnych, a zostały poprawnie dobrane (przez naszych konsultantów, na podstawie wszystkich danych pojazdu i producenta części), prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie (UWAGA: towar może zosać do nas zwrócony zgodnie z niżej zamieszczoną instrukcją lub zamieniony na inny tylko w ciągu 10 dni od dnia odbioru paczki). Tak szybko, jak to możliwe WYMIENIMY TOWAR NA INNY (pod warunkiem, że wymieniane części nie nosiły żadnych śladów użytkowania i posiadają oryginalne, nieuszkodzone opakowanie), dokonując ponownej wysyłki części na nasz koszt. W przypadku odesłania towaru bez odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem oryginalnego opakowania części lub stwierdzenia śladów montażu wymienianej części, towar zostanie ponownie nadany na koszt odbiorcy przesyłką kurierską.

Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe, wskazane przez Klienta za zakupione części lub akcesoria samochodowe. Jeżeli Klient rezygnuje z wymiany części niepasujących, czyli zakupu właściwych i dokonuje zwrotu bez zmiany na pasujące, sklep zastrzega możliwość potrącenia kosztu dostawy zamówienia dostarczonego w opcji darmowej dostawy.

Uwaga ważne! Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko pod warunkiem, że nie był on używany/montowany w oryginalnym opakowaniu; niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Warunkiem uznania zwrotu przez P.P.H. Kamar Sp.j. jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, które stanowi wypełniony kompletnie formularz zwrotu (link do pobrania). Koszty dostawy zwracanego, poprawnie dobranego towaru na podstawie oryginalnych katalogów producentów części pokrywa zamawiający. Na konto Klienta zostanie zwrócona równowartość odesłanego towaru. Do przesyłki prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Koszt odesłania zwracanych produktów nie podlega zwrotowi. W przypadku uzyskania zgody sklepu na warunkową zamianę dostarczonych towarów lub ich zwrot po terminie (po upływie 10 dni), zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu obsługi zwrotu.

Zwrot towaru

1. Zwrot towaru jest możliwy w terminie 30 dni WYŁĄCZNIE po pisemnym ustaleniu zwrotu z przedstawicielem firmy KAMAR i o ile spełnia poniższe warunki:
• w uwagach do faktury została dopisana klauzula „zgodnie z umową istnieje możliwość zwrotu pełnowartościowego towaru w oryginalnych opakowaniach nienoszącego śladów użytkowania do 30 dni od wystawienia faktury”.
• znajduje się w oryginalnych opakowaniach, które nie są naruszone, uszkodzone, poplamione, opisane oraz nie noszą śladów oznaczeń klienta
• towar nie nosi śladów użytkowania ani montażu

Wszystkie odsyłane części bez dodatkowego zabezpieczenia ochronnego oryginalnych opakowań, oklejone taśmą, jakimikolwiek naklejkami, listami przewozowymi, opisane etc bezpośrednio na oryginalnych opakowaniach części, zniszczone podczas transportu powrotnego od Klienta, NIE BĘDĄ przyjmowane przez nasz magazyn.

Protokół odchyleń SCHENKER PDF Pobierz plik

Formularz wymiany / zwrotu PDF Pobierz plik

Zgłoszenie reklamacji Pobierz plik